Priprema za tehnički

Priprema za tehnički

Pripreme za tehnički obuhvaćaju radove na rasvjeti vozila, popravke signalizacijske rasvjete i popravke glavnih svjetala. Također uključuju radove na kočnicama, kočionim tekućinama i vodovima kočnica koji moraju biti od odgovarajućih čeličnih cijevi sa odgovarajućim holenderima. Ponuda usluga se odnosi i na izmjene spremnika plina (LPG) za kakve radove na vozilima imamo ovlaštenje od ministarstva prometa.